ประชาสัมพันธ์ : สถิตในใจตราบนิจนิรันดร์น้อมรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง ผ.ถ. 1/1ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง ส.ถ. 1/1ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ทางเข้าโครงการหลวง หมู่ที่ 3

iconsPic

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

iconsPic

กิจกรรมขององค์กร

iconsPic

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

iconsPic

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

iconsPic

หนังสือราชการ สถ.


mapgif สถานที่ท่องเที่ยว
turingCover 01
turingCover 03
turingCover 05
turingCover 07
turingCover 09
turingCover 11
turingCover 13
turingCover 15
turingCover 17
turingCover 19