องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง ขอขอบคุณ​กฟผ.เขื่อนวชิราลงกรณ​            เขื่อนวชิราลงกรณสนับสนุนน้ำดื่ม"น้ำใจ" กฟผ.​ จำนวน​ 1,000 ขวด เพื่อช่วยเหลือผู้กักตัวในศูนย์กักกันฟื้นฟูและศูนย์พักคอย (Community Isolation) ตำบลห้วยเขย่ง

ท่านผู้จิตเป็นกุศลท่านใดจะร่วมสนับสนุนอาหาร​ นำ้ดื่ม​ อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์​ ติดต่อได้ที่​ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่งขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ค่ะ
 
กฟผ ๒๑๐๙๑๐ 0

กฟผ ๒๑๐๙๑๐ 1

กฟผ ๒๑๐๙๑๐ 2

กฟผ ๒๑๐๙๑๐ 3

กฟผ ๒๑๐๙๑๐ 4

กฟผ ๒๑๐๙๑๐ 5