องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง ดำเนินโครงการ ฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ณ​ ศาลาเอนกประสงค์บ้านรวมใจ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2554

# ทุกเสียงคือพลัง​ เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิ์โปร่งใส
26112021 ๒๑๑๑๒๖ 0

26112021 ๒๑๑๑๒๖ 1

26112021 ๒๑๑๑๒๖ 2

26112021 ๒๑๑๑๒๖ 3

26112021 ๒๑๑๑๒๖ 4

26112021 ๒๑๑๑๒๖ 5