องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง รณรงค์ เชิญชวนประชาชนชาวตำบลห้วยเขย่ง ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง นายก​ อบต. และสมาชิก​สภา​ อบต. ในวันอาทิตย์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 8:00 น ถึง 17:00 น.

# ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิ์โปร่งใส

26112021 1 ๒๑๑๑๒๖ 0

26112021 1 ๒๑๑๑๒๖ 1

26112021 1 ๒๑๑๑๒๖ 2

26112021 1 ๒๑๑๑๒๖ 3 0

26112021 1 ๒๑๑๑๒๖ 4 0

26112021 1 ๒๑๑๑๒๖ 19 0

26112021 1 ๒๑๑๑๒๖ 7 0

26112021 1 ๒๑๑๑๒๖ 8

26112021 1 ๒๑๑๑๒๖ 9 0

26112021 1 ๒๑๑๑๒๖ 5 0

26112021 1 ๒๑๑๑๒๖ 12

26112021 1 ๒๑๑๑๒๖ 11

26112021 1 ๒๑๑๑๒๖ 13 0

26112021 1 ๒๑๑๑๒๖ 16

26112021 1 ๒๑๑๑๒๖ 17 0