ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง เรื่องขยายเวลาการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 จากเดือนสิงหาคม 2563 เป็นภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 โดยงดเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม

หากมีข้อสอบถามที่หมายเลข 034-685-229

Attachments:
FileDescription
Download this file (ประกาศขยายเวลารับชำระภาษี.jpg)ดาวโหลดที่นี่ประกาศขยายเวลารับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563