เรียนรู้ฮาวทูทิ้ง "หน้ากากอนามัย" เมื่อใช้แล้วจะต้องเก็บทิ้งอย่างไร เพื่อไม่ให้กลายเป็นแหล่งแพร่เชื้อใหม่ในกองขยะ

 

      ในสภาวะที่เกิดโรคระบาด และมีการแพร่กระจายออกเป็นวงกว้าง หรือสถานการณ์ที่กระทบต่อสุขภาพของคน เช่น ปัญหาฝุ่นละออง หรือหมอกควันจากการลักลอบเผาป่า เป็นต้น ทำให้ความต้องการใช้หน้ากากอนามัยเพิ่มขึ้นมาก ส่งผลให้ในแต่ละวันมีขยะที่เกิดจากหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วจำนวนมาก

แต่สิ่งสำคัญ คือ เราจะทิ้งขยะเหล่านี้อย่างไรให้ถูกต้อง และไม่กลายเป็นต้นตอใหม่ของการแพร่กระจายเชื้อโรคกรุงเทพธรุกิจออนไลน์จึงได้รวบรวมฮาวทูทิ้งหน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง เพื่อไม่ให้ตกเป็นภาระของประเทศ รวมถึงหลีกเลี่ยงการสะสมและเป็นต้นตอของการแพร่เชื้อ เนื่องจากขยะที่เกิดจากหน้ากากอนามัย ถือเป็นขยะติดเชื้อ

     องค์การอนามัยโลก หรือ WHO ได้กำหนดนิยามมูลฝอยติดเชื้อ ว่าคือ มูลฝอยที่สงสัยว่าปนเปื้อนสิ่งที่ก่อให้เกิดโรค เช่น แบคทีเรีย ไวรัส ปรสิต เชื้อรา ที่มีความเข้มข้นหรือปริมาณเพียงพอที่สาเหตุให้เกิดโรคได้ ซึ่งรวมถึงสิ่งของที่ปนเปื้อนเลือดหรือสารคัดหลั่งต่างๆ ของร่างกาย ที่ปนเปื้อนเสื้อผ้า ผ้าพันแผล ฟองน้ำ ถุงมือ ผ้าปิดปาก เสื้อคุม ผ้าม่าน และของใช้อื่นๆ ซึ่งจะต้องมีการกำจัดเป็นกรณีพิเศษ

158382470679

 

ในส่วนของผู้ใช้อย่างเรา จึงควรรู้วิธีการทิ้งที่ถูกต้อง โดยข้อมูลจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร ได้อธิบาย "วิธีการทิ้งหน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง" ไว้ 6 ขั้นตอน ดังนี้

1.ถอดหน้ากากออก โดยไม่สัมผัสด้านในของหน้ากาก

2.พับหน้ากาก เก็บให้ส่วนที่สัมผัสร่างกายอยู่ด้านใน

3.ม้วนสายรัดหรือสายที่คล้องหู แล้วพันโดยรอบหน้ากาก

4.ใส่ถุงและมัดปากถุงให้แน่น

5.ทิ้งลงถังขยะที่แยกจากขยะทั่วไป

6.ควรล้างมือให้สะอาด

 

Credit : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/870017