องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง

37/1 หมู่8 ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 71180
Tel : 0-3468-5228 Fax : 0-3468-5229
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.