นายชัชชัย อุดมสถาผล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 092-3621595

นายปฐม แหนกลาง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำ
นายปฐม แหนกลาง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 081-3651944

นายศักดิ์สิทธิ์ มูลรัตศรี เลขานุการนายกอง
นายศักดิ์สิทธิ์ มูลรัตศรี
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 093-3641750