Attachments:
FileDescription
Download this file (ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง.pdf)ดาวน์โหลดที่นี่ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงปี2564 (เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 )
Download this file (การประเมินความเสี่ยงการทุจริต อบต.ห้วยเขย่ง ปี 2564.pdf)ดาวน์โหลดที่นี่รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต อบต.ห้วยเขย่ง ปี 2564
Download this file (1620715117328.pdf)ดาวโหลดที่นี่รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน 2564
Download this file (2.pdf)ดาวโหลดที่นี่รายงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ รอบ 6 เดือน 2564
Download this file (รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปราบปรามทุจริตรอบ12เดือนปี2563.PDF)ดาวโหลดที่นี่รายงานผลการดำเนินงาตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตรอบ12เดือน พ.ศ.2563
Download this file (รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 (รอบ 6 เดือน).pdf)ดาวโหลดที่นี่รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 (รอบ 6 เดือน)
Download this file (รายงานผลปราบปรามปี 2562.PDF)ดาวโหลดที่นี่รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562