ถ้ำ 28
สภาพถนน : ลูกรัง
ระยะทาง : ห่างจากอบต.ห้วยเขย่ง 18 กิโลเมตร
การเดินเข้าชม : เดินเท้า
สภาพปัจจุบัน : อุดมสมบูรณ์ เป็นไปตามธรรมชาติ
ตั้งอยู่ในเขตปกครองของหมู่ที่ 5 บ้านไร่ป้า  ตำบลห้วยเขย่ง  อำเภอทองผาภูมิ  จังหวัดกาญจนบุรี และอยู่ในเขตใช้ประโยชน์ของสวนป่าทองผาภูมิ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  เป็นถ้ำที่สามารถเดินทะลุออกได้ระยะทางประมาณ 100 เมตร  ภายในมีหินงอกหินย้อยที่สวยงามแปลกตา เป็นที่อยู่อาศัยของค้างคาวกิตติ  ซึ่งเป็นค้างคาวที่เล็กที่สุดในโลก และเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เล็กที่สุดในโลก  ปัจจุบันอยู่ในแผนของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ตามโครงการขยายผลโครงการหลวงตำบลห้วยเขย่ง โดยอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิคอยดูแลนักท่องเที่ยวไม่ให้รบกวนการอยู่อาศัยของค้างคาวกิตติมากเกินไป เมื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว ยังสามารถป้องกันการลักลอบขุดขี้ค้างคาวไปขายได้อีกทางหนึ่ง นอกจากจะมีค้างคาวกิตติอาศัยอยู่แล้ว ถ้ำแห่งนี้ยังมีค้างคาวอีกหลายชนิดอาศัยรวมอยู่ด้วย