บึงน้ำทิพย์ บึงขนาดใหญ่ มีเขียวมรกต บนยอดเขาในป่า ทองผาภูมิ ตั้งอยู่ในเขตปกครองหมู่ที่ 8 (บ้านรวมใจ) อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี และอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ เป็นบึงน้ำขนาดใหญ่กลางหุบเขา ลักษณะคล้ายปล่องภูเขาไฟ เป็นหลุมยุบขนาดใหญ่อยู่กลางหุบเขาบนเทือกเขาหินปูนบึงน้ำทิพย์มีอยู่ 2 บึงคือ ?บึงพ่อกับบึงแม่?
บึงแม่ มีเนื้อที่ประมาณ 15 - 20 ไร่ มีน้ำขังอยู่ตลอดทั้งปี ความลึกของบึงประมาณ 15 เมตร น้ำในบึงจะใสแลดูเป็นสีเขียวมรกต ความใสของน้ำยามมองจากบนที่สูงเมื่อน้ำสะท้อนกับหน้าผาและต้นไม้จะมองเห็นใด้ชัดเจน เสมือนดังภาพวาดของจิตกรขนาดใหญ่ที่ประดับไว้กลางป่าสวยงามมาก การเดินทางข้ามบึงต้องล่องแพข้ามอย่างเดียวเพราะรอบๆบึงจะเป็นหน้าผา ไม่สามารถลัดเลาะไปได้ ใช้เวลาถ่อแพข้ามฝั่งประมาณ 20 นาที
บึงพ่อ ห่างจากบึงแม่ข้ามช่องสันเขาไปประมาณ 200เมตร จะพบกับบึงน้ำอีกแห่งหนึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 10 - 15 ไร่ ขนาดจะเล็กกว่าบึงแม่ การเดินทางในช่วงของฤดูร้อนน้ำในบึงจะลดระดับลงไปจนสามารถเดินข้ามได้ รอบๆบึงจะเป็นหน้าผาและต้นไม้น้อยใหญ่ขึ้นล้อมรอบ ทั้งสองบึงเป็นแหล่งน้ำของสัตว์ป่าที่ได้มาอาศัยกิน อีกหนึ่งของความ มหัศจรรย์ที่ธรรมชาติเสกสรรปั้นแต่งเอาไว้ประดับโลกใบนี้