พุปูราชินี หรือ ปูสามสี (ชื่อวิทยาศาสตร์: Thaiphusa sirikit) เป็นปูประเภทหนึ่งพบได้ตามภูเขา ถูกพบครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2527 บริเวณจังหวัดนราธิวาส โดย นายสุรพล ดวงแข และว่าที่ ร้อยตรี พิทักษ์ ชิดเครือ ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยทหารพราน (กองทัพภาคที่ 4)
     ปูราชินีมีปากและขามีสีแดงและส้ม ก้ามมีสีขาว และกระดองมีสีน้ำเงินอมม่วง เชื่อว่าสามารถเปลี่ยนสีได้เรื่อย ๆ ตามฤดูกาล ตัวเต็มวัยมีขนาดประมาณ 12.5 มิลลิเมตร โดยทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตใช้ชื่อ สิริกิติ์ เป็นชื่อวิทยาศาสตร์ เพื่อเทิดพระเกียรติและเฉลิมพระเกียรติในวาระครบ 5 รอบของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และได้ทรงพระราชทานให้ในวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2534 ปัจจุบันพบเป็นปูประจำถิ่นในป่าพรุน้ำจืดบริเวณลุ่มน้ำน้อย อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ และอุทยานแห่งชาติไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี และไม่เคยมีรายงานพบที่อื่นอีกเลย มีสถานภาพเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 2535

     สวนป่าทองผาภูมิ ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 289 กิโลเมตร ใกล้ชายแดนไทย-พม่าในท้องที่ ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี โดยเดินทางจากกรุงเทพฯ ผ่านตัวเมืองกาญจนบุรี โดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 323 จากเมืองกาญจน์ผ่าน อ.ไทรโยค สู่ อ.ทองผาภูมิ   จากนั้นเดินทางต่อโดยทางหลวงหมายเลข 3273 (อ.ทองผาภูมิ-บ้านอิต่อง) ผ่านเขื่อนเขาแหลม อีกประมาณ 20 กิโลเมตร สังเกตป้ายขวามือที่เขียนไว้อย่างชัดเจน ก่อนเลี้ยวเข้าไปตามถนนลูกรังอีกประมาณ 500 เมตรก็จะถึงที่ทำการ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.0-3453-2008-9 ได้ทุกวันในเวลาราชการ