ฟอสซิลหอย 280 ล้านปี
สภาพถนน : ลาดยางและลูกรัง
ระยะทาง : ห่างจากอบต.ห้วยเขย่ง 11 กิโลเมตร เดินเท้าเข้า 5 กิโลเมตร
การเดินเข้าชม : เดินเท้า
สภาพปัจจุบัน : อุดมสมบูรณ์ เป็นไปตามธรรมชาติ
หอยแบรคิพอด (Brachiopod) หรือหอยตะเกียง (Iamp shell) เป็นฟอสซิลหอยที่เพิ่งถูกค้นพบเมื่อปลายปี 2548  ในบริเวณถ้ำยอดเขานิชา ตำบลห้วยเขย่ง  อำเภอทองผาภูมิ  จังหวัดกาญจนบุรี มีลักษณะเป็นหอยสองฝาไม่เท่ากัน ฝาหนึ่งเล็กฝาหนึ่งใหญ่ หอยแบรคิโอพอดที่พบในครั้งนี้มีลักษณะคล้ายหอยแครง มีขนาด 1.5 – 3.0 เซนติเมตร