ที่อยู่: ตำบล ห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ กาญจนบุรี 71180
โทรศัพท์: 082 247 8940