ไม้ยักษ์ อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ซึ่งเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ มีขนาดเส้นรอบวง ๑๓.๔๐ เมตร ความสูงกว่า ๗๐ เมตร ได้รับการคัดเลือกให้เป็น ๑ ใน ๖๓ ต้นไม้อันทรงคุณค่าของแผ่นดิน ในโครงการ “รุกขมรดกของแผ่นดินใต้ร่มพระบารมี” ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๖๓ พรรษา
     ตั้งอยู่ใน ป่าห้วยเขย่งเขตอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ ระยะทาง : ห่างจากอบต.ห้วยเขย่ง 12 กิโลเมตร เดืนเท้าเข้า 2 กิโลเมตร