ประชาสัมพันธ์ : สถิตในใจตราบนิจนิรันดร์น้อมรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง ผ.ถ. 1/1ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง ส.ถ. 1/1ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ทางเข้าโครงการหลวง หมู่ที่ 3

Attachments:
FileDescription
Download this file (ประกาศมาตรการผู้มีส่วนได้เสีย 2563.pdf)ดาวโหลดที่นี่มาตราการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม
Download this file (ประกาศต่อต้านการทุจริตปี2563.pdf)ดาวโหลดที่นี่เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
Download this file (4มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต.pdf)ดาวโหลดที่นี่มตราการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
Download this file (1.คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน อบต.ห้วยเขย่ง.pdf)ดาวโหลดที่นี่คู่มือการพัฒนาเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
Download this file (คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข.pdf)ดาวโหลดที่นี่คู่มือรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
Download this file (แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2562-2564.pdf)ดาวโหลดที่นี่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
mapgif สถานที่ท่องเที่ยว
turingCover 01
turingCover 03
turingCover 05
turingCover 07
turingCover 09
turingCover 11
turingCover 13
turingCover 15
turingCover 17
turingCover 19