ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง, หน้าจอ และ สถานที่ในร่ม

 

วันที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 10.30 น.
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเขย่ง

 

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

 

ในภาพอาจจะมี 3 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม