น้ำตกโป่งกระดังงา
สภาพถนน : ลูกรัง
ระยะทาง : ห่างจากอบต.ห้วยเขย่ง 18 กิโลเมตร เดินเท้าเข้า 3 กิโลเมตร
การเดินเข้าชม : เดินเท้า
สภาพปัจจุบัน : อุดมสมบูรณ์ เป็นไปตามธรรมชาติ
ป็นลำธารที่เกิดขึ้นจากเขาหินปูน ไหลมาเป็นน้ำตกขนาดเล็กที่มีความสวยงาม สายน้ำตกจะไหลลดหลั่นลงมาเกิดเป็นชั้นต่างๆ อีก 4 ชั้น ในแต่ละชั้นก็จะมีความสวยงามที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติที่รมรื่น บริเวณด้านล่างของน้ำตกจะจัดทำเป็นลานกลางเต็นท์ มีระบบประปาภูเขา จัดเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติเดินชมน้ำตก ได้อีกหนึ่งเส้นทาง