พุหนองปลิง
สภาพถนน: ลูกรัง
ระยะทาง : ห่างจากอบต.ห้วยเขย่ง 3 กิโลเมตร
การเดินเข้าชม : เดินเท้า
สภาพปัจจุบัน : อุดมสมบูรณ์ เป็นไปตามธรรมชาติ
งอยู่ในเขตปกครองหมู่ที่ 1 (บ้านท่ามะเดื่อ) อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี อยู่ในเขตขอใช้ประโยชน์ของสวนป่าทองผาภูมิ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ออป.) เป็นป่าพุน้ำจืดที่มีเนื้อที่ประมาณ 93 ไร่   ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงมาก    ซึ่งนักวิจัยโครงการBRT ได้ใช้พื้นที่นี้วิจัยได้พบพืชสัตว์ที่หลากหลาย และมีข้อมูลที่พร้อมนำเสนอ เพื่อการเรียนรู้ เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้